Daha yaşanabilir bir Esenyurt için işveren ve sanayicinin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara uygun çözüm önerilerini kenti yöneten siyasi ve idari otoritelere iletmek, ortak akılda buluşmak ve demokratik bir kent bilinci ile hareket etmek üzere kurulan grup, ticari hayatın daha efektif ve daha verimli çalışması için projeler üretmeye gönüllüdür.

SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI ÇALIŞMA GRUBU
ERDAL ERYILMAZ
SEDAT ÇELİK
TURAN İŞCAN
MURTAZA TAŞDEMİR
ALİ KILIÇ
SAİT ÜSTÜNDAĞ
DENİZ KAYA
TURGUT ŞAVLI
FEVZİ BULUT
VEYSEL KARATAY
GENCAY YILDIZ