Modern yaşamda giderek önem kazanan kentlerin siyasetle ilişkisini ve etkileşimini, kentleşmenin yarattığı sorunları ve sonuçları ve kentleşmenin çevresel etkilerini hukuksal, ekonomik ve sosyo-politik bir zeminde çözümler ve analiz eder.

KENTLEŞME VE ÇEVRE BİLİNCİ ÇALIŞMA GURUBU
ALİ KORKUT
AZİZ TEPEBAŞ
BAKİ GÖKMEN
BUDAK BUDAKOĞLU
CAFER ÇAKMAK
CEBRAİL CENGİZ
CUMHURİYET ÇELİKÇİ
DİDEM AKYÜZ
DİLARA ÖZDEMİR
EMİN İNAN DUĞÇAR
ERHAN ERKMAN
ERKAN SARIOĞLU
FIRAT MİKYAS
GÖKHAN İLMAZ
HÜSEYİN HACIOĞLU
MAHSUN MENGÜTAY
MEHMET HIŞIR
MEVLÜT AKYÜZ
NEJAT GÜVEN
RECEP GÖKMEN
SEMİH TINMAZ
SELİM BEKTAŞ
SERHAT CESUR
SERKAN UZAİRE
ŞENAN ALAGÖZ
VİLDAN DELİ
YILMAZ TİMUR
YÜKSEL MENGÜLOĞLU
ZOZAN BEŞTAŞ