Hakkımızda

Yerel Yönetimler Yasası gereği oluşturulan Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kapsamında hizmet eden bir kuruluştur.

Nüfus artışının doğurduğu kentsel sorunlarla, yoksulluk, şiddet, işsizlik gibi sosyal problemler, yerel yönetimlerinin başka çözüm mekanizmaları geliştirme durumunu ortaya çıkarmıştır. 20. yüzyılın sonlarında doğan ve dünyanın gündemine yerleşen bu ihtiyaç, 21. yüzyılın temel ajandasını belirleyecek olan Gündem 21 başlığıyla bir programa dönüştürülmüştür.

1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio “Yeryüzü Zirvesi” ile konuşulmaya başlanan, Türkiye’nin 1996 Birleşmiş Milletler İstanbul Habitat II Konferansı ile dahil olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteği ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın koordinasyonunda yürümekte olan Yerel Gündem 21 Programı’nın kentlerdeki yansıması olan Kent Konseyleri, her paydaşın karar mekanizmasında aktif rol oynadığı demokratik kentleri mümkün kılmayı geleneksel yönetim anlayışının yerini karşılıklı iletişimi ve ortak aklı esas alan yönetişime bırakmasını, kentsel problemlere kentin tüm aktörlerinin katılımıyla çözümler geliştirmeyi hedefleyen organizasyonlardır. Kent Konseyleri, sivil toplum örgütlerini, meslek teşkilatlarını, akademi dünyasını ve kentli aktörleri bir araya getirerek kentin geleceğini belirleyen siyaset üstü bir mekanizma yaratmayı amaçlar.

Din, dil, ırk, etnik köken, yaşam biçimi, dünya görüşü ayırmaksızın, aynı kentin sokaklarını adımlayan herkesin bu kentin yönetiminde eşit düzeyde söz sahibi olduğunu bilen Esenyurt Kent Konseyi, ortak aklın, ortak faydayı getireceğine olan inancı doğrultusunda, halkın her kesiminin temsiliyetini önemsemekte, her bireyi yönetim ve üretime dâhil etmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un idarede şeffaflık anlayışıyla ortaklaşan ve her faaliyetinde hesap verebilirliği gözeten Esenyurt Kent Konseyi, üye ve gönüllüleriyle, ortak problemlere siyaset ve ideoloji üstü yaklaşımlar geliştirmektedir.

Esenyurt Kent Konseyi, kent kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanımı doğrultusunda çalışmalarıyla Esenyurt’un sürdürülebilir geleceğine yatırım yapmaktadır.

ESENYURT KENT KONSEYİ VİZYONU

Esenyurt’un çevreye duyarlı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın, katılımcı hemşehrilik bilincinin yerleştiği, yaşamaktan mutlu olunan bir kent olması.

ESENYURT KENT KONSEYİ MİSYONU

Saygın, siyaset üstü, kentlilerinde karar süreçlerine dahil olmasını sağlayacak, geniş katılımlı bir toplum hizmeti sunarak kent vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak.